2 đứa mua sơn về sơn cho nó ma rốc

2 đứa mua sơn về sơn cho nó ma rốc, ưng ý lắm! Nào ngờ lúc sơn ướt nó ra màu khác giờ sơn khô nó ra màu khác quá má ơi này ma gì chứ ko phải ma rốc. Thôi lỡ không giống rồi thì cho khác luôn, vẽ lên nhìn giống cái trường […]

Read More

Quan niệm của William James về chân lý

Quan niệm của William James về chân lý http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25768 #chanly #williamjames #thuviensodaihocquocgiahanoi William James (1842 – 1910) là một trong những trụ cột của chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Phát triển những quan điểm của Charles Sander Peirce(**) về phương pháp xác định ý nghĩa của tư tưởng trên cơ sở hiệu quả thực tiễn, […]

Read More

Mới quen nhau

Mới quen nhau , lần đầu tiên giận nhau … Đàn ông sẽ luôn là người xin lỗi – năn nỉ – ỉ ôi trước . Vì lúc đấy phụ nữ vẫn chưa thương , chưa cần , chưa khóc . Năn nỉ lần 1 , đến lần 2 … Phụ nữ tha thứ lần […]

Read More

Bụng to chứa thiên hạ

Bụng to chứa thiên hạ, nụ cười độ nhân gian http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53570 #dilac #triethocphatgiao Theo kinh sách, Phật Di Lặc vốn là vị Phật Vị lai, Ngài cùng với Nhiên Đăng Cổ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật được gọi là Tam Thế Phật. Ý nghĩa vị lai hiểu một cách đơn giản là trong thời […]

Read More