Ăn ngủ nghỉ với nhau hơn cả người tình mà chả mất đồng nhà nghỉ nào

Ăn ngủ nghỉ với nhau hơn cả người tình mà chả mất đồng nhà nghỉ nào
Xuyên Việt từ Bắc vô Nam xẻ dọc tây Trường sơn. Say xe vãi luôn. Ra đến biển hy vọng đỡ hơn
#escteam #MotvongvietNam

Xem thêm tại: www.giotdoidang.com/news/detail/binh-giu-lanh-iris-ohyama-dang-sale-70-gia-cuc-tot-ah-665.html

21 thoughts on “Ăn ngủ nghỉ với nhau hơn cả người tình mà chả mất đồng nhà nghỉ nào

 1. Trang Nhật Vy

  October 6, 2017 7:14

  Di Hòn Yến đê đại ka

 2. Hòa Huy Ngô

  October 6, 2017 7:14

  Dạ, cảm ơn anh

 3. Hieu To

  October 6, 2017 7:14

   Hihi, chú đi xuyên việt thích quá rồi còn gì, dọc đường đi mà có được lon bia ướp lạnh trong thùng cách nhiệt thế kia thì còn gì bằng  :))

 4. Paul Vu Quoc Tuan

  October 6, 2017 7:14

  Về Vũng Tàu chơi đê Hoà! Welcome!

  • Hòa Huy Ngô

   October 6, 2017 7:14

   Dạ, cảm ơn anh

 5. Hòa Huy Ngô

  October 6, 2017 7:14

  Sang tuần em

 6. Hoàng Linh

  October 7, 2017 12:12

  Bh về HN a ơi

  • Hòa Huy Ngô

   October 6, 2017 7:14

   Sang tuần em

 7. Hòa Huy Ngô

  October 7, 2017 12:12

  Nhất muội!

 8. Trang Nhật Vy

  October 7, 2017 12:12

  Đi jeep như muội cho phẻ nè

  • Hòa Huy Ngô

   October 6, 2017 7:14

   Nhất muội!

 9. Hòa Huy Ngô

  October 7, 2017 12:12

  Đường ra Năm Căn em ơi

 10. Huỳnh Tuấn

  October 7, 2017 12:12

  Cứ như đoạn ở hồ k gỗ a ợ

  • Hòa Huy Ngô

   October 6, 2017 7:14

   Đường ra Năm Căn em ơi

 11. Hòa Huy Ngô

  October 8, 2017 12:40

  Thử thách giới hạn chị ơi

 12. Ngo Hong Nhung

  October 8, 2017 12:40

  Hòa Huy Ngô ghê vậy? Đi lấy thành tích à?

 13. Hòa Huy Ngô

  October 8, 2017 12:40

  Ngồi xe overday and night mà chị. Mỗi cái vệ sinh là xuống xe :((

 14. Ngo Hong Nhung

  October 8, 2017 12:40

  Bị say thật á?

  • Hòa Huy Ngô

   October 6, 2017 7:14

   Thử thách giới hạn chị ơi

  • Ngo Hong Nhung

   October 6, 2017 7:14

   Hòa Huy Ngô ghê vậy? Đi lấy thành tích à?

  • Hòa Huy Ngô

   October 6, 2017 7:14

   Ngồi xe overday and night mà chị. Mỗi cái vệ sinh là xuống xe :((

Comments are closed.