Cách đây hơn 10 năm một chút

Cách đây hơn 10 năm một chút, khi ông NTN làm bộ truởng giáo dục, mình đã dự đoán: “Lời hứa về củ cà rốt: “Trong 10 năm tới nền giáo dục Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới, xứng đáng với đòi hỏi của sự nghiệp hiện đại hoá – công nghiệp hoá đất nước, với mong muốn và tin cậy của nhân dân cả nước, với truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam”, chắc sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực”. Nhân dịp ông NTN trở thành bí thư SG, xin mời đọc lại:

4 thoughts on “Cách đây hơn 10 năm một chút

 1. He Nguyen

  May 11, 2017 8:03

  Vấn đề nằm ở chỗ người Việt Nam không chịu nhận ra và thay đổi!!!đầu tiên là giới lãnh đạo!!! Mỗi người cũng không chịu thay đổi để làm mới mình và cứu lấy chính mình!!! Ta sẽ không thay đổi được ai khi chính mình chưa thay đổi để cuộc sống của mình tốt hơn là cơ sở để những người thân cận quanh mình thay đổi!

  • Pham Nguyen Truong

   May 11, 2017 8:04

   Nên bình luận theo nội dung bài. Chứ còm kiểu này thì phải cả chục tập sách chưa hết.

 2. Nhan Phuc Pham

  May 11, 2017 12:26

  Cùng tên tui nhe Anh Hoc Mon ,chắc không tệ , mà nếu tệ cũng không sao bởi trong hệ thống anh nào cũng thế.

  • Võ Công Minh

   May 11, 2017 1:42

   CHÍ NÍ

Comments are closed.