“Chúng ta đang sử dụng trở lại kế hoạch hóa

“Chúng ta đang sử dụng trở lại kế hoạch hóa, yêu cầu từng bộ, từng ngành, từng đơn vị, thậm chí từng doanh nghiệp lớn phải có tăng trưởng nhất định để đạt mục tiêu mà chúng ta đã hạch toán là 6,7%. Đây là hướng đi rất ngược lại với tinh thần tự nhiên của kinh tế”, TS Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nhận xét.
Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II/2017 của VEPR cho rằng, một trong những điểm khác biệt của năm 2017 là ngay từ đầu năm, Chính phủ…
Continue Reading

Write your comment Here