Có một người vẫn đợi với heo mây

Có một người vẫn đợi với heo mây
Với lá rơi vô tình trên lối nhỏ
Một người xa thu âm thầm qua ngõ
Lá vẫn rơi day dứt vẫn mong chờ.
Có một người vẫn đợi mối tình thơ
Đợi bước về một người đi xa mãi
Đợi một thời xa rồi bao khờ dại
Dĩ vãng xưa đã mãi ngủ quên rồi.
Có một người vẫn đợi chỉ mình thôi
Dẫu người đi không một lần tiếc nhớ
Dẫu thu về ngỡ ngàng rồi dang dỡ
Lá thu rơi cản nẻo gió sang mùa…
Có một người vẫn đợi cả trong mơ
Để giật mình khi một mình trên phố
Ai thoáng qua mà như là ai – đó
Dẫu biết rằng hình bóng chỉ là mơ.!
Có một người vẫn đợi vẫn ngu ngơ
Dẫu mùa sang người đi bên xuân mới
Người ở lại vẫn trông chờ vời vợi
VẪN thu vàng vẫn lá hững hờ rơi.