Coi trọng danh xưng

Coi trọng danh xưng, bằng cấp thì người ta sẽ cố gắng để có danh xưng bằng cấp.
Coi trọng nhân tài và thực lực thì sẽ sản sinh và thu hút được người tài.
Nhân nào quả ấy.
Thực ra do ở ta khối kinh tế tư nhân và các dịch vụ tư nhân chưa đa dạng chứ nếu đa dạng và phát triển thì người tài sẽ dần dần ra khu đó vùng vẫy hết.
Tình trạng đó sẽ tạo ra áp lực bắt khu vực công phải thay đổi.
Giống như giáo dục tư. Nếu giáo dục tư mạnh thì dần dần nó sẽ khiến cho giáo dục công phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm.
Hài nhất là ở VN có những người chưa chết đã lo sau này mình chết người khác đọc điếu văn thiếu các chức vụ, chức danh mình có!