CÔNG DỤNG CÁI CHĂN BÔNG

CÔNG DỤNG CÁI CHĂN BÔNG
Trong một tiết học, cô giáo dạy học sinh bài đầu tiên về chủ đề mùa đông, bài học “Cái chăn bông”. Để cho bài giảng thêm phần hấp dẫn, cô giáo hỏi một học sinh:
– Tí, em hãy cho cô biết buổi tối mùa đông em ngủ với gì?
Tí nhanh nhảu:
– Thưa cô với mẹ ạ!
– Vậy ở trên là gì?
– Thưa cô, ở trên là Ba em ạ!
Cô giáo bực quá bèn phải hỏi:
– Thế cái chăn bông ở đâu?
– Thưa cô, ở dưới mông mẹ em ạ!
Cô giáo: !?