Cuộc chiến tranh nhìn từ

Cuộc chiến tranh nhìn từ… 3 phía.
Phải xem bộ phim này. Trước mắt, đưa tạm câu nói của một người Mỹ trong bộ phim tài liệu “Hearts and Minds” sản xuất năm 1974 – một năm trước khi cuộc chiến tranh kết thúc: “Did we choose the wrong side? No! We were the wrong side!”. (“Hay là chúng ta đã chọn sai bên? Không! Chính chúng ta là bên sai!”).
Để xem có nhiều người đồng ý với ý kiến đó không.

One thought on “Cuộc chiến tranh nhìn từ

  1. Dan Nguyen

    September 16, 2017 9:16

    Mỹ nó muốn rút thì nó dọn bãi trước, muốn tìm hiểu vì sao Mỹ đổ quân vào VN thì nên tìm hiểu vì sao Mỹ đổ quân vào Hàn Quốc, lời TT Kenedy ủng hộ VNCH còn “khủng khiếp” hơn thế này nhiều, nhưng Mỹ là vậy, nên nhìn vào quyền lợi của nó chứ đừng nghe nó nói…

Comments are closed.