Đây là một Tiểu Phẩm đã được các bạn trả bài cho Thầy trong buổi học ngày hôm qua với các học viên Trương Văn Chung

Đây là một Tiểu Phẩm đã được các bạn trả bài cho Thầy trong buổi học ngày hôm qua với các học viên Trương Văn Chung – Huỳnh Thi – Christina Hải Âu ! Các bạn đang thực tập những “đơn nguyên” trong kỷ thuật diễn xuất qua một nội dung bắt buộc theo quy định có sẵn. Qua đó sẽ giúp cho các bạn tiếp cần với cảm giác của người diễn viên khi tiếp nhận cảm xúc của nhân vật mà mình đang hoá thân thúc hiện. Chúc các bạn sẽ có thêm nhiều nhiều kinh nghiệm cho những bài thực hành sau.
Saigon 16/05/17