Đêm qua một tờ báo tết về muộn không kịp xem

Đêm qua một tờ báo tết về muộn không kịp xem.Sáng 30 tết mỗ- lão nông chi điền đã vào tuổi và thực sự lẩm cẩm thật dậy từ 5 giờ ngồi nhẩm tính vụ đông- tết. Cũng là tạm tính chưa đủ. Thì hòm hòm vụ này hơn chục tờ báo, tạp chí tết dùng sản phẩm của mỗ. Trong đó có ba báo,tạp chí dùng cả thơ và truyện ngắn. Vụ này đặc biệt hơn là có truyện ngắn của mỗ được chuyển qua tiếng tây. So với những địa chủ, đại gia lớn như Xuân Đức chẳng hạn thì không dám nên cũng đành an ủi ruộng mình nhỏ thì cầy cuốc nhỏ thu hoạch ít khoai sắn cho con, cháu có miếng ăn trong ba ngày tết cho đỡ thẹn thằng đàn ông hèn làng Chèm vậy. Ơn Giời ,ơn Phật