Dù trong phần tự bào chữa

Dù trong phần tự bào chữa, Hà Văn Thắm đưa ra rất nhiều lý lẽ để thanh minh cho mình nhưng bị cáo lại bất ngờ xin Hội đồng xét xử xem xét một tình tiết tăng nặng.
“Trong suốt thời gian xét xử, bị cáo đã lắng nghe, bị cáo là người duy nhất được hưởng lợi, các bị cáo khác không được hưởng gì cả, bị cáo xin nhận tội cho các bị cáo khác, thậm chí là tội cao nhất. Về tội cố ý làm trái, xin Hội đồng xét xử xem giảm nhẹ, tha cho họ”, Hà Văn Thắm nói.