Gặp gỡ làm việc với các bạn trẻ nhiệt huyết trong team của LaLa Media

Gặp gỡ làm việc với các bạn trẻ nhiệt huyết trong team của LaLa Media, thấy bất ngờ và yêu mến vì tư duy của các em. “Chúng em muốn làm các sản phẩm thật sự có giá trị, giúp cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu”.
Tốt quá rồi.
Các doanh nghiệp có thể tin vào thế hệ trẻ rồi!
Mời liên hệ các em Nguyễn Vân Anh, Tung Lam La nếu có nhu cầu làm clip viral Ah.
Còn muốn biết tại sao mình tin tưởng các em ấy vậy thì xem viral clip của Mytour.vn nha.
#startup
#creative
#communication
#Lalamediaagency