Hào quang chói sáng từ tâm

Hào quang chói sáng từ tâm
Trên cao Bồ Tát Quan Âm dịu dàng
Bàn tay rãi giọt hân hoan
Cứu người độ cõi thế gian mịt mù
Lòng ta vọng tiếng Nam Mô
Trôi về bến Giác xa bờ bến mê
Giũ phiền muộn bớt sân si
Con đường độ lượng đi về thênh thang
Ngoài trời chưa rực mai vàng
Mà lòng đã trổ muôn ngàn đóa hoa
Đóa từ tâm…
Đóa thứ tha…
Cánh rung hỷ xả mượt mà yêu thương
Ngát thơm trên mọi nẻ8o đường
Bầu trời thanh thoát mùi hương diệu kỳ.
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Thich Duc Minh