HỈ XẢ

HỈ XẢ
Nhân loại cần những hiền tài
Tiểu nhân lo lót tìm ngai náu mình
Chùa chiền hỉ xả chúng sinh
Gọi là một chút nghĩa tình khai ân
Gọi là hưởng lộc dành phần
Chưa đủ một bữa điểm tâm thường ngày
Chúng sinh kiêng cữ ăn chay
Chẳng cần thịt cá pho mai làm gì
Tặng chai nước mắm ma ri
Bột ngọt nửa ký thùng mì là sang
Như thế đã quý hơn vàng
Mặc ai thịt nát xương tan ngậm ngùi
Tháng bảy rả rích mưa rơi
Hạt dài hạt ngắn sụt sùi lai dai
Máu xương dâng trọn đất này
Mẹ ngồi mong đợi hiền tài khai ân….!
Thơ Lão Nông
See Translation