Một tin tức rất sáng trong lúc 500 nghị gật đang bị lôi vào những vấn đề bảo vệ chế độ ngày càng chuyên chế

Một tin tức rất sáng trong lúc 500 nghị gật đang bị lôi vào những vấn đề bảo vệ chế độ ngày càng chuyên chế
“Dự án của cháu bắt đầu bằng một cái hiểu lầm rất phổ biến ở giới trẻ, đó là các bạn thường nghĩ rằng ngân sách nhà nước là từ nhà nước ban phát cho mình, nghĩa là mình phải biết ơn nhà nước khi nhà nước cung cấp đường sá, công viên, bệnh viện … nhưng thực tế là hơn 90% ngân sách nhà nước là do tiền thuế của dân đóng…Mục đích lớn nhất của dự án này là thay đổi cái hiểu lầm này ở các bạn trẻ. Dự án của cháu còn có mục đích cải thiện chính sách của nhà nước, muốn nhà nước công khai dự thảo ngân sách nhà nước.”