Ngày thứ 5 kể từ hôm bố đi xa chuyến đi cuối cùng của một cuộc đời

Ngày thứ 5 kể từ hôm bố đi xa chuyến đi cuối cùng của một cuộc đời…mọi người vẫn đến chia buồn với chúng ta và chia tay tiễn đưa bố về nơi xa, xa lắm nơi đầy hoa thơm và quả ngọt, nơi thân xác nhẹ như bông, bố đi mây về gió… nơi không còn dính bụi trần không còn những niềm đau…
Giờ họ kể cho nhau nghe về những ngày hôm qua của bố, sự tận tâm không chỉ sống và làm việc có trách nhiệm của bố, mà nhất là với từng con chữ, viết Báo cũng như viết Văn đến từng lời nói…sống có trước sau …bằng nội tâm sâu sắc… và rất nhiều điều tốt đẹp của một trí thức.
Quan trọng hơn là họ nói con được mang cái zen của bố…. thật cảm động, cảm ơn bố, cảm ơn tạo hóa. Đặc biệt là sự biết ơn mọi người đã dành cho chúng ta tình yêu thương sự quan tâm chia sẻ trong cuộc sống còn đầy ắp khó khăn này…..
Một lần nữa Vũ Thanh Thế cảm ơn từng người, từng tấm lòng từng bớt thời gian vô cùng quý giá để chia sẻ động viên, đọc tin bài….
Thân