Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân

Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân
Ảnh: Binh sĩ Soviet quấy rối công khai tình dục một phụ nữ Đức ở gần Tòa Đại sảnh phía Tây nhà ga trung tâm Leipzig Hauptbahnhof tại Leipzig, năm 1945.
Vào cuối Thế chiến thứ hai, đúng vào những ngày Châu Âu thoát khỏi ách phát-xít và quốc xã, đã diễn ra những cuộc cưỡng hiếp hàng loạt lớn nhất của lịch sử thời hiện đại. Phụ nữ Berlin kinh hoàng trước những đơn vị Hồng quân tràn vào nước Đức và họ không có đường tr…
Đọc tiếp