Quy định là do Cty đặt ra

Quy định là do Cty đặt ra. Và quy định đó là quyền lợi của từng thành viên.
Mong các NPP và từng thành viên tôn trọng, tuân thủ để đảm bảo quyền lợi cho chính mình !
Bất cứ hành vi nào không tuân thủ, nếu để Boss phát hiện ra thì sẽ xử phạt, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Với 1 hệ thống mới. Tuyệt đối phải đúng chính sách để cùng nhau đi lên. Đừng mang danh nghĩa : Công ty tạo điều kiện ra để làm những việc phá giá, làm ảnh hưởng đến những thành viên khác.
Có là sâu thì cũng hãy là sâu ăn bọ, bảo vệ cây xanh chứ đừng làm rầu nồi canh của tất cả ! Nhé !