Sự cô đơn của một người lớn nằm trong câu chuyện với lũ bạn thân

Sự cô đơn của một người lớn nằm trong câu chuyện với lũ bạn thân. Có khi bạn cố nói thật nhanh cho hết chuyện,vì bạn sợ họ sẽ không lắng nghe,họ sẽ nói ngay sang chuyện khác,sẽ xóa mờ đi sự hiện diện và sự quan trọng của bạn.
Như vậy,nếu chúng ta thực sự quan tâm ai đó,chúng ta sẽ cho họ sự lắng nghe. Lắng nghe đâu có dễ! Phải bỏ hết những lao xao ồn ào thì mới nghe được. Người lớn hơn bạn có khi họ bận rộn quá nên họ không muốn nghe. Còn những người có thể lắng nghe bạn lại không đủ sự thông minh mà bạn cần cho một lời khuyên, hay đơn giản là cái gật đâu thấu hiểu.
Vậy nên giữa vạn người qua lại, bạn cứ đi một mình, một mình thôi, để tìm thấy ai đó nghe thấy tiếng nói của bạn …