Tháng 4

Tháng 4, mà nhiều người gọi là tháng 4 đen năm 1975, tháng đánh dấu “sự thất bại của nền văn minh trước chế độ man rợ”, như nhà văn Dương Thu Hương nói đúng nghĩa đen và bóng.
Một nguyên nhân chính dẫn đến VNCH thua, là sự thật, lòng nhân đạo đã bị lấn át bởi sự lừa đảo, bịt tin, khủng bố của cộng sản đối với cả dân Bắc và không ít dân Nam.
Khi mà gia đình người viết đây, với 6 người, chỉ may mắn có 2 xe đạp đi làm. Mà cha ngang với Giám đốc sở. Thì trong Nam, người dân đi lại bằng máy bay, cũng không phải là giấc mơ. Vậy mà, mình được tuyên truyền dân miền Nam bị bóc lột, nghèo khổ lắm.
Nghèo nát mà đi “giải phóng” kẻ giàu? “Giải phóng” với nghĩa ăn cướp, thì có.

Write your comment Here