Thấy trên FB có bạn nào đó share tin một trang web đáng ngờ đăng tin “người Việt Nam đầu tiên được tuyển vào quân đội Nhật” để đối phó với Bắc Triều Tiên

Thấy trên FB có bạn nào đó share tin một trang web đáng ngờ đăng tin “người Việt Nam đầu tiên được tuyển vào quân đội Nhật” để đối phó với Bắc Triều Tiên.
Nhảm nhí vô cùng!
Hiến pháp và luật của Nhật đươc sửa trong vài ngày chăng mà có chuyên đó.
Ở Nhật, người nước ngoài đươc hưởng nhiều chính sách phúc lợi khác như người Nhật (thai sản, bảo hiểm y tế, trợ cấp tạm thời…) . Tuy nhiên những gì liên quan đến quốc tịch, chính trị, quân sự…bị hạn chế lớn do khung pháp lý không có.
Nhập khẩu lao động cũng thế!
Nhập cư càng khó!
Chuyện người nước ngoài trở thành thành viên của lực lượng quân phòng vệ là không tưởng!
Trang Web dùng hình ảnh cắt dán khá thô thiển khi ảnh có dòng chứ tiếng Nhật cắt ghép mù mờ về nghĩa và trúc trắc về ngữ pháp.
p.s. Hồi xưa tôi có chơi rất thân với một cậu sinh viên Nhật học cùng trường Shiga. Sau khi tốt nghiệp cậu ta vào làm sĩ quan tên lửa trong lực lượng quân phòng vệ Nhật, đã từng tới cả Afganistan. Tuy nhiên do là quân nhân, liên lạc giữa tôi và cậu phải cắt đứt dù tình cảm vẫn thế.
Hi vọng trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành đô đốc hải quân hay bộ trưởng bộ quốc phòng (hơi không tưởng vì bộ trưởng bộ này thường là người thuộc phái dân sự).
Lúc ấy tha hồ chém gió là đã từng ăn, ngủ với bộ trưởng Nhật.