Theo Wilson

Theo Wilson, khi bạn đối mặt với một quyết định mà ở đó bạn buộc phải nghĩ đến lý do căn bản của bạn, thì bạn bắt đầu bác bỏ phần não cảm xúc của bạn và bật phần não logic của bạn. Bạn bắt đầu tạo một danh sách những lý luận tán thành và phản đối mà nó sẽ không bao giờ xuất hiện nếu bạn dùng đến trực giác của bạn. Như Wilson nhận thấy trong nghiên cứu của ông, “Hình thành những sở thích thì hơi giống với việc đạp xe; chúng ta có thể thực hiện việc đó một cách dễ dàng mà không…
Đọc tiếp