THÚ LÀM VUI

THÚ LÀM VUI
Ta không phải, nhà thơ đương đại
Xu nịnh ai và ghét bỏ một ai
Lời chân tình gửi lai tương lai
Một Lão Nông đầu trần chân đất
Lý thuyết ư, thua lời chân thật
Cứ tự tâm bộc bạch trào tuôn
Cả khi vui cho đến lúc buồn
Giữ làm chi cho đời vương nợ
Ai cũng đẹp, còn mình thì dở
Sống khác người tiểu tốt hư danh
Phận Trâu cui số mạng đã giành
Chẳng yến oanh đem lời thỏ thẻ
Đã sinh ra, kiếp người như thế
Sống thẳng ngay tiền lệ trời ban
Giá cho ta một chút dịu dàng
Biết quỳ gối vẻ vang sẽ tới
Tính kiên định chưa hề thay đổi
Cả câu thơ chẳng dối lừa ai
Kiếp trâu hết ruộng nghỉ cày
Người ta đem chọi thú này làm vui
Thơ Lão Nông ( Nguyễn Ngọc Đấu )
See Translation