Thực phẩm duy nhất là ” tinh bột của cả ngày nay

Thực phẩm duy nhất là ” tinh bột của cả ngày nay.
Thuốc chữa đau bụng mỗi lừn “tobe” mới đc cung cấp.
Bảo bối ” năng lượng” cho cả ngày ” bận rộn”
Bệnh nhân sưu VIP “bị gió” cuối ngày, khều Péo đi trong mưa, lạnh muh đã hơn 10h đêm… Xong và gương mặt khổ chủ ngày càng dài như cái bơm vì sự “đẹp”
Sâu đíp vãi
Làm hoài … Làm mãi vẫn cứ thấy chưa đủ? Hầy, cơ bản í … Sau một ngày làm việc mệt nhoài về đến nhà, ôm con vẫn thấy hạnh phúc là đc oài …
P/s : 1h30 mới từ nhà khách vìa, mưa gió não nề thiệt 😉 ngày càng ghét vụ ” Cạo Gió”. Thời tiết như be*p, làm thì có tiền thật, cơ muh nhìn khách ốm dặt dẽo, xót vãi.
Oh mà dạo này thức đêm, làm nhiều cơ mà không đói đêm .. Chệ đội ơn em Lục ơi, E ơi