Tôi ủng hộ việc xếp hạng các trường đại học một cách độc lập

Tôi ủng hộ việc xếp hạng các trường đại học một cách độc lập.
Việc làm này sẽ kích thích các trường cải cách và đối xử tốt, công bằng với các thầy cô có tài năng, phẩm cách cũng như thu hút được sinh viên chất lượng tốt.
Ở Nhật việc đánh giá, xếp hạng làm rất tốt. Mỗi năm một ấn bản in đến cả trăm nghìn bản.
Tất nhiên họ có công bố bảng xếp loại tổng hợp, xếp loại theo nghiên cứu, xếp loại theo tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm, tỉ lệ sinh viên trở thành luật sư, bác sĩ…
Nghe các thầy Nhật nói thì trường Y nọ ở nơi tôi học nhờ đánh giá, xếp hạng này mà cải thiện được chất lượng đáng kể. Từ một trường làng nhàng có tiền là vào học, giờ nó trở thành trường khá trong bảng các trường y ở Nhật dù học phí thì kinh hoàng.
Ở Nhật tốt nghiệp trường y chưa trở thành bác sĩ được mà phải có tư cách (giấy phép) hành nghề. Muốn có nó phải thi qua kì thi sát hạch của hiệp hội nghề nghiệp có pháp nhân độc lập.
Kết quả thi và công bố kết quả này là “cây roi” hiệu quả đối với các trường y ở Nhật.