TRANH ĐẤU SỬ

TRANH ĐẤU SỬ
1- Ngồi giở lại từng trang tranh đấu sử
Của dân ta, một dân tộc oai hùng.
Xương trắng, máu đào đã trộn hòa chung
Để gìn giữ đất đai bền vững mãi…
2- Đã bao lần lũ xâm lăng vô lại
Hán, Ngô, Đường cậy mạnh – định gồm thâu
Dải đất nầy – nhưng chúng có ngờ đâu
Bị thảm bại trước tinh thần bất khuất!
Bạch đằng giang từng hai phen vỡ mật
Cọc sắt xuyên, thuyền giặc ngổn ngang chìm
Quên tuổi già, Thường Kiệt phá Khâm, Liêm
Tuốt gươm báu trời Bắc phương sáng chói
Giặc Nguyên dẫu tràn sang như hổ đói
Cũng tan tành trước cung, nỏ, qua, mâu.
Của kế đoản binh Hưng Đạo nhiệm màu.
Tiếp theo đó đến giặc Minh, giặc Mãn
Trước Lê Lợi, Quang Trung đều tán loạn…
Mộng xâm lăng, đế – bá vỡ tan tành…
3- Trải bốn nghìn năm lịch sử đấu tranh
Vì chính nghĩa nên Việt nam vẫn thắng…
Thùy Hoa
( Trần Huyền Ân)