Về nhân sự

Về nhân sự, ở tình trạng hiện tại Việt Nam có một lợi thế không ai bằng. Khoảng 11 triệu lao động hưởng lương thấp mà lại bằng mọi giá giữ công việc không bao giờ bỏ việc. Thực ra lương cho họ rẻ, không đáng bao nhiêu nếu nhìn vào bảng lương danh nghĩa hiện nay, nhưng các chi phí không phải lương mới kinh khủng, gánh nặng xã hội.
Là mình, cứ ra chỉ tiêu kế hoạch nhỏ cho mỗi lao động phải làm ra bao nhiêu tiền, bằng đúng ngân sách chi cho vị trí đó 1 năm. Thế là có 11tr lao động không lương. Chả ai bỏ cả .. he he.. vị trí kiếm được thì thừa tiền nộp đủ chỉ tiêu nhằm giữ chân. Vị trí nào nghèo mà thừa thời gian thì sẽ cày thật lực, cũng chả ai bỏ. Ai không theo nổi tức quá xin nghỉ, càng tốt, đang thừa người.
Tính toán của cô Chi Lan
http://vietnamnet.vn/…/bo-bien-che-de-giam-ganh-nang-11-tri…
Giảm không được thì bỏ biên chế là đúng rồi. Thực ra đó chỉ là cái tên, là hợp đồng mà không bao giờ bị đuổi thì khác gì biên chế.
http://vietnamnet.vn/…/gs-chau-phan-bien-bo-truong-nha-ve-b…